PROGRAMOK

We make a living by what we get, but a life by what we give.

GIVE NOW
Jászszentlászló2023-08-03T16:14:05+00:00

Jászszentlászló

A Római Birodalom óta illír népek lakták ezt a vidéket. A honfoglalás időszakában az ősök a mai község területén nem telepedtek meg. A középkori minden valószínűség szerint kunok lakhatták, akiket IV. Béla telepített az országba a tatárjárás után. Érdekes kérdést vet fel a község neve, amely biztosan Szentlászló lehetett, hiszen a török defterek (adóösszeírás) is így említik a területet 1570-ben.

A település az 1526-os török visszavonulás alkalmával elpusztult. 1541 után az elnéptelenedett Duna-Tisza közén, a régi települések területét legeltetésre használták a nagyobb városok tőzsérei.

Go to Top