Pored prenosa kun tradicija, glavni cilj art kampa je da ova baština bude dostupna današnjoj deci. Nakon upoznavanja sa tradicionalnim motivima, šarama i materijalima, kreativnost je dobila glavnu ulogu.