Zgrada Etno-kuće i Tradicionalne pekare predstavlja jednu od najstarijih spomenika kulture u Kiškunmajši, predočava nam sve karakteristike narodnih građevina regije Kiškunšag. Naziv upućuje i na nekadašnju funkciju, jer su lokalni stanovnici zgradu uvek koristili kao pekaru. Zgrada je izgrađena oko 1850. godine, ima pravougaonu osnovu, krov od trske i zidove od ćerpiča.

Etno-kuća je izgrađena u tri faze:

Prvo je napravljena stambena zgrada od tri dela koja prati liniju ulice, nameštaj tog dela potiče iz druge polovine 19. i sa početka 20. veka. U kuhinji sa otvorenim dimnjakom je i velika peć, kojom se grejao i stambeni prostor. U prvoj sobi je izložba predmeta mlađe generacije, iz drugog dela 20. veka.
Nakon toga, u drugoj fazi je na osnove od krečnjaka dograđena još jedna soba sa zidovima od ćerpiča.
Na kraju su sagrađene i staje.
Pored tih građevina se nalazi prostrano dvorište, peć za pečenja hleba, bašta i nastrešnica za razne događaje i još jedna prostorija za izložbe koju nazivamo Šupom kulture. Od kraja 2020. godine je u etno-kući bila postavljenja interaktivna izložba iz više delova, koja je prikazivala detalje uzgoja i mlevenja pšenice, kao i pečenja hleba, sa nazivom „Od rala do astala“. 

Naši posetioci na izložbi mogu da isprobaju i upotrebu tradicionalnog ručnog mlina.