Jedna od najstarijih, u originalnom obliku sačuvana kuća u selu Jasentlaslo se nalazi u ulici Jokai Mor.

Izgrađena je oko 1900. godine, vlasnici su bili Julijana Đerek i Ferenc Tapai.

Porodica se oko 1860. godine doselila u Sent Laslo Pustu iz mesta Jasjakohalma. Glava porodice, Ištvan Đerek je za vreme prvog svetskog rata bio sudija sela.

Kuća je nekad bila van naselja, izgrađena je u seosko-građanskom stilu, a zanimljiva je zato što se razlikuje od ostalih kuća lokalnog seoskog stila, ima i neke odlike koje su karakteristične za građanski stil. Već je u vreme izgradnje bila moderna, dominantna građevina, koja privlači pažnju. Na nekadašnjem salašu su bile tri zgrade: glavna stambena zgrada, stanovi posluge i štala.

U glavnu zgradu se ulazi kroz trem, koji ima 4 stubova. Veličina i oblik trema je već sama po sebi pokazivala društveni položaj i imovinsko stanje vlasnika. Sledeća prostorija je kuhinja, koja je centralno mesto zgrade. Na levo se nalazi soba sa krušnom peći, a pored je i sledeća, takozvana „čista“ soba. Bilo je tu i kupatilo, u koje se ulazilo iz kuhinje. Sa leve strane trema je mala kuhinja i ostava, sa desne strane ambar i silaz u podrum. Prostorije kuće su u odnosu na seoske okolnosti velike i prostrane, a to takođe upućuje na uticaj građanske kulture.

Pored zgrade je sagrađena i štala, kao i stan za poslugu, koji danas već ne postoji.