Horváth Pál već skoro tri decenije se bavi pčelarstvom i danas obilazi šume i polja sa 100-150 košnica, koristeći pokretnu kolibu za med. Naučio je od svog učitelja da, kada pčelama daje med, oni će biti mnogo zdraviji nego kada ih hrane šećerom. I danas drži pčele u tom duhu. Njegovi proizvodi uključuju med od bagrema, livade, mešanih cvetova, suncokreta, divljeg duvana i uljane repice, polen, propolis, kao i pravi kuriozitet – med od gloga, koji je poseban jer glog meduje samo svakih 4-5 godina. Njegov cilj je i dalje proizvodnja izvrsnih proizvoda u okviru preduzeća, upoznavanje potrošača sa izvrsnim vrstama meda i podsticanje konzumiranja zdravih slatkiša.

Kontakti:

6120 , ulica Hunyadi J. 23.
tel.: +3630 372 5630