kampu oblikovanja drveta koji se održava 23. jula, nastalo je i 12 uređenih klupa, kao i čudesni radovi kao što su istorijski spomenik 21 stanice u Šanku, i 15 stanica koje ukrašavaju selo Kalvarija.