Lovačko udruženje Krivaja je u Malom Iđošu osnovana 1994. godine, ime je dobilo po rečici Krivaja koja protiče kroz Mali Iđoš. Naša lovačka teritorija se nalazi na južnom delu Severnobačkog okruga, na 70 km od mađarske granice, pored dve strane auto puta Budimpešta-Beograd.

Udruženje je nastalo sjedinjenjem lovačkih udruženja Jelen iz Feketića, Sikič iz Lovćenca i Fazan iz Malog Iđoša.

Ukupna veličina naše teritorije je 18.113,47 hektara, koja se na osnovu Zakona o lovstvu iz 2010. godine sastoji od dva dela, zapadno od auto puta je teritorija „Krivaja 1“ na 12.293,03 hektara, a istočno od auto puta je teritorija „Krivaja 2“ na 5.820,44 hektara. To je uglavnom poljoprivredno zemljište sa manjim šumama i šumarcima. Ovde pre svega živi sitna divljač, od većih je prisutna samo srna. Karakteristična lovna divljač: zec, fazan, prepelica, gugutka, grlica, golub grivnaš i plovke, kao i srna.

Naše udruženje ima skoro 100 članova, zapošljavamo jednog profesionalnog lovca i jednog lovočuvara. Kod nas love pre svega naši članovi, ali se bavimo i organizacijom turističkog lova za goste, shodno sezoni i zahtevima gostiju, podrazumevajući i smeštaj i hranu. U našem lovačkom domu imamo četiri sobe, prostoriju za dnevni boravak i kompletnu ugostiteljsku opremu. Naši gosti iz zemlje i inostranstva pre svega dolaze radi prolećnog lova na srndaće, letnjeg lova na prepelice, gugutke i grlice, kao i jesenjeg lova na fazane i zečeve.

Ukoliko Vas zanima naša ponuda, potražite nas i obiđite u Malom Iđošu!