PROGRAM
Moricgat2023-08-02T16:59:37+00:00

Moricgat

Naselje ima svoje prve pouzdane arheološke izvore iz brončanog doba. Móricgát (ranije poznat kao Móritz Gattya) već je u XV veku bilo samostalno naselje. Početno je bilo u vlasništvu Győaljai-ja, a zatim Kamarás Pála. Nakon Mohačke bitke, kao i ostala naselja u Panonskoj niziji, i ovo selo je bilo uništeno. Više od stotinu godina kasnije, 1642. godine, napuštena pustara korišćena je od strane Segedina.

Međutim, ruševine nekadašnje kamenice iz Móricgáta još su bile vidljive krajem XVII veka. Leopold I u svom darovnom pismu iz 1702. godine poklonio je Jasz-Kun-Sag njemačkom viteškom redu.

Go to Top