Podrum Varadi se već više generacija bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Njihov cilj je očuvanje tradicija ali i uvođenje novih tehnologija, a to znači da se prilikom uzgajanja tradicionalnih sorti grožđa i pravljenja tradicionalnih vina koristi najmodernija tehnologija. Žele predstaviti odlična vina vinorodnog područja Kunšag u celoj državi ali i šire, da bi što više ljubitelja vina upoznalo arome takozvanog Alfelda, južnog dela Panonske nizije. U Podrumu Varadi svi članovi porodice, od majmlađeg do najstarijeg učestvuju u poslu, jer se tako postiže najbolji kvalitet njihovih vina.

Vrste u njihovoj ponudi: Kevidinka (šiler), čersegi, aleta, generosa, frankovka roze, plava frankovka, cvajgelt, nero, zita kuve.