Čeka Vas mir i tišina, ovde ćete moći doživeti svakodnevice jednog salaša. Salaš Stari dud se nalazi u Čoljošpalošu, star je skoro 150 godina i namešten je starim seljačkim nameštajem, a oko njega u maglovita jutra možete sresti srne i sitnu divljač. Ovde, daleko od gradske buke vas čeka cvrkut ptica, čist vazduh i seosko raspoloženje.

Kontakti:

6133 Čoljošpaloš, Véneperfa Tanya, GPS N46°25,451′ E019°50,977′

tel.: +3630 985 7686; web: www.veneperfa.hu