PROGRAM
Sank2023-08-03T16:19:39+00:00

Sank

Sank po prvim poznatim pisanim tragovima već 1451. godine bilo je naselje koje je imalo crkvu pod imenom „Zank szállása“. U doba procvata Jazasaga, teritorija je bila u najmu od strane Kunszentmiklóša. Nakon ere pusta, u 19. veku je počelo sporo naseljavanje. Stariji stanovnici (100-120 porodica) postepeno su postali manjina u odnosu na doseljenike iz Segedina, Kiskunfelegihaze, Kiskunhalasa, Kisteleka i drugih mesta.

Izgradnja asfaltnog puta do Kiskunmajše i izgradnja železničke pruge do 1928. godine predstavljali su ekonomski procvat sela. Značajan preokret u životu sela bio je 1964. godine kada su pronašli naftu i prirodni gas u blizini sela.

 

Go to Top