Ovaj istorijski spomen-park je napravljen u sećanje na Kune, taj narod istočnog porekla, koji je se u Mađarsku doselio u 13. veku. Tokom krvavih godina tatarskih pohoda su na ovom tlu našli utočište, novu domovinu, pa su se tokom dugih vekova integrisali u mađarski narod tako da su sačuvali neka odličja svoje kulturne tradicije. O njihovom nekadašnjem prisustvu na ovom podneblju svedoči tradicija integrisana u mađarsko kulturno nasleđe, razni pojmovi, geografska imena, reči i upotrebni predmeti. Prisustvo Kuna na ovom podneblju potvrđuju pre svega geografska imena, s obzirom na rečite nazive regije Kiškunšag i Nađkunšag. Današnja regija Kiškunšag se prostire na prilično velikom delu između Dunava i Tise, na južnom delu Mađarske, i ona nije samo geografska jedinica, nego predstavlja i jedinstveni istorijsko-kulturni lokalitet.

Spomen-park Kiškun ima za cilj da se posetilac „prošeta“ po istorijskom razdoblju dugom 800 godina i da dobije odgovore na pitanja kao što su: zašto je u 21. veku još uvek prisutna i šta znači svest pripadanja narodu Kuna.

Na ovoj arheološkoj lokaciji je otkriven dvojni kružni jarak oko srednjevekovne crkve i groblje ograđeno urovljenim kocima, tome je dodato i na teritoriji spomen-parka se sagradilo četiri vrste građevina: jednu jurtu, jednu zemunicu iz doba Arpadovića, jednu stambenu zgradu iz 14-15. veka i jedan salaš iz 19. veka. Spomen-park posetioci mogu obići po istorijskoj edukativnoj stazi i upoznati se sa istorijom i svakodnevnim životom drevnih Kuna u Karpatskom basenu.

Deo stalne postakve je i izložba predmeta iz 13. veka koji su pronađeni u okolini: zlatni i srebrni nakit, stari alati za svakodnevnu upotrebu, oružje za napad i za odbranu.