Zavičajna zbirka u Čoljošpalošu je široj publici otvorena 2011. godine, prikazuje istoriju mesta uz pomoć dokumenata, fotografija i upotrebnih predmeta iz starih vremena. Izložba ima tri dela, jedna stalna postavka, jedna periodična, kao i izložba na otvorenom, gde su izloženi veći predmeti, mašine.

Arheološki nalazi na teritoriji naselja svedoče o drevnim naseobama pre više hiljada godina, zanimljivi predmeti izložbe su rezbareni i izdubljeni rogovi, slomljene posude, dugmadi, vrh strele, kamena sekira, vrh koplja, kao i alati za iskop i obradu specijalnog krečnjaka koji je tipičan za ovaj predeo. Posetioci mogu upoznati beleške u vezi verskih praznika, stare udžbenike, školske tablice od škriljca, mastionice.

 

U zbirci se nalaze i karakteristični predmeti i alati koji su se koristili u poljoprivredi i stočarstvu.