Zgrada je pre nekoliko godina dospela u vlasništvo bračnog para Marton, koji su je kao odani čuvari starih vrednosti opazili i zavoleli. Zbirka je na prometnom mestu, pored lokalne samouprave sela Kempec, u centru ovog malog mesta. Zgrada pruža prostor za brojne programe – uz mogućnost obilaska zbirke, upoznavanja tradicija. Zbirka se stalno dopunjava, ne samo posredstvom bračnog para, nego i stanovnika Kempeca, ili osoba koji su privrženi ovom kraju.

Zgrada je nekada imala ulaz sa ulice, ajnfort su vlasnici izdali zanatlijama. Neko vreme je tu radio obućar Deže Mate, a kasnije jedan berber. Pre drugog svetskog rata je kući dograđena manja zgrada, tu je čika Laci Kovač potkovao konje. Na mestu sadašnjeg prozora zgrade su bila vrata, ispred su svoj red čekale gazde sa konjima. U kovačnici je izložen kožni meh, koji je još i čika Laci koristio.

Kontakti:

6134 Kempec, ulica Petőfi Sándor 12.
Tel: +3630 981 4795
E-mail: martonparagi@gmail.com
Facebook: Márton Gyűjteményes Ház Kömpöc